Đả Thần Tiên

Đả Thần Tiên

Khương Tử Nha: học trò thứ 13 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không đắc đạo thành tiên mà phong thần, cai quản sao Thiên Cơ, thần của mưu lược, tính toán, trí tuệ, giúp đỡ và học thức.

Pháp khí: Cơ Tiết, Đả Thần Tiên

Đả Thần Tiên – 打神鞭:

Là cây roi làm bằng gỗ, có màu vàng nâu,  thân dài ba thước sáu tấc năm phân, gồm 21 tiết (khúc/đoạn), mỗi tiết có bốn đạo phù ấn (tổng cộng 84 đạo phù ấn).

Đả Thần Tiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo, được gọi là “Thiên phạt chi tiên”.

Đả Thần Tiên vốn là pháp khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyên môn dùng để tiết chế sức mạnh của thần, bất kể thần tiên nào cũng phải sợ nó. Nói cách khác, Đả Thần Tiên chính là vũ khí đối phó thần tiên tốt nhất.

Trong trận chiến Phong Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho Khương Tử Nha mượn dùng Đả Thần Tiên, kết thúc trận chiến đã thu hồi lại.

Nguồn: the gioi truyen cua jess

Next: