Thẻ: mao son troc quy nhan

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Wiki

Mình tổng hợp các thông tin được nhắc đến trong truyện để mọi người hiểu rõ hơn về truyện nha. KHU QUỶ CHÚ NGỮ ĐẠI TOÀN Tứ Đại Thần Thú THẬP ĐẠI THẦN KHÍ THỜI THƯỢNG CỔ TAM HỒN THẤT PHÁCH (BA HỒN BẢY PHÁCH) Cương thi hình thành như thế nào? TỨ ĐẠI HUNG […]

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân + Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là tựa truyện huyền huyễn linh dị với những tình huống đầy bất ngờ lôi cuốn. Một khi đã đọc là không thể ngừng được. Câu chuyện kể về nhân vật tên Diệp Thiếu Dương vốn là đệ tử phái Mao Sơn chuyên tróc […]