Thẻ: tien nghich

TIÊN NGHỊCH

Bộ truyện Tiên Hiệp đáng đọc nhất từ trước đến nay…. Vương Lâm một thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và […]