Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân + Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân + Nhất Niệm Vĩnh Hằng

MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN

Truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là tựa truyện huyền huyễn linh dị với những tình huống đầy bất ngờ lôi cuốn. Một khi đã đọc là không thể ngừng được. Câu chuyện kể về nhân vật tên Diệp Thiếu Dương vốn là đệ tử phái Mao Sơn chuyên tróc quỷ hàn yêu, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ... Li kì gây cấn với các tình tiết: Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

Bắt đầu đọc! Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhất niệm thành thương hải , nhất niệm hóa ruộng dâu. nhất niệm chém ngàn ma , nhất niệm tru vạn tiên. duy ta niệm... vĩnh hằng. Truyện mới của đại thần Nhĩ Căn.   Bắt đầu đọc!

1 thought on “Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân + Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *