Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Yêu Thần vừa ra, ai dám tranh phong

Yêu Linh sư mạnh nhất - Nhiếp Ly - bởi vì một quyển thần bí Thời Không Yêu Linh Chi Thư trùng sinh lại thời còn trẻ, tu luyện công pháp mạnh nhất, lực lượng Yêu Linh mạnh nhất, bước chân lên võ đạo đỉnh phong! Cừu nhân kiếp trước, toàn bộ thanh toán. Nếu như trùng sinh, ở kiếp này ta chính là Chúa Tể tất cả Chúng Thần Chi Vương, để cho hết thảy đều run rẩy ở dưới chân ta a. Cảnh giới: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Hắc Kim, Truyền Kỳ... Bắt đầu đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *