Phim Đấu La Đại Lục

Phim Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục là bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết dị giới cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu.
Truyện kể về Đường Tam – tuyệt thế thiên tài của Đường Môn – sau khi nhảy vực tự sát thì trùng sinh ở một thế giới mới, tên là Đấu La Đại Lục, bắt đầu một truyền thuyết mới ở đại lục này…
Phim do công ty Khoa Kỹ Huyền Cơ Hàng Châu Trung Quốc chế tác.
Phần 1 dự kiến có 26 tập.

Đấu La Đại Lục Tập 1 2 3 4 5

Đấu La Đại Lục Tập 6 7 8 9 10 11 12

Đấu La Đại Lục Tập 13