Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

 

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1: Mẫu tử sát thi

Chương 2: Khai quan

Chương 3: Hỏa thiêu sát thi

Chương 4: Miêu cương cổ sư

Chương 5: Quan môn đệ tử

Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ

Chương 7: Cao nhân

Chương 8: Quỷ đập tường

Chương 9: Xét nhà

Chương 10: Nước đọng

Chương 11: Thủy thi

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ

Chương 13: Lamborghini

Chương 14: Giúp mặc quần

Chương 15: Mời đi vào giấc mộng

Chương 16: Tà linh

Chương 17: Thi ma

Chương 18: Oán linh thị nữ

Chương 19: Cổ mộ

Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn

Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma

Chương 22: Thủ linh đồng tử

Chương 23: Siêu độ oán linh

Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng

Chương 25: Qủy Ký Giả

Chương 26: Lầu Bốn Ký Túc Xá

Chương 27: Nạo xương

Chương 28: Huyểt Tinh Phù

Chương 29: Thẩm Vấn Quỷ

Chương 30: Hẹn hò

Chương 31: Vũ Nương (1)

Chương 32: Vũ Nương (2)

Chương 33: Do Thám Qủy Lâu Vào Ban Đêm

Chương 34: Nỗi Buồn Của Nữ Cảnh Sát

Chương 35: Trả Thi

Chương 36: Bánh bao thịt heo

Chương 37: Quỷ Oa

Chương 38: Nữ Sinh

Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền kiếm

Chương 40: Hợp tác

Chương 41: Chiêu Hồn (1)

Chương 42: Chiêu Hồn (2)

Chương 43: Kẻ Lừa Đảo

Chương 44: Trục Xuất Liệt Đồ

Chương 45: Huyền Âm Huyệt

Chương 46: Tà Ma Thiên Hạ Không Dám Cản

Chương 47: Qủy Oa Quốc

Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn

Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt

Chương 50: Nữ Quỷ Tên Là Phùng Tâm Vũ

Chương 51: Thi Sống

Chương 52: Rết ba đuôi

Chương 53: Lục mao cương thi

Chương 54: Âm Dương Ngũ Hành Đạo

Chương 55: Plants VS. Zombies

Chương 56: Quỷ Oa Tái Hiện

Chương 57: Mỹ Nữ Thông Linh Sư

Chương 58: Mối Tình Nhân Quỷ Chưa Dứt (1)

Chương 59: Mối Tình Nhân Quỷ Chưa Dứt (2)

Chương 60: Inception

Chương 61: Nhất niệm thành ma (1)

Chương 62: Nhất niệm thành ma (2)

Chương 63: Nhất niệm thành ma (3)

Chương 64: Ái tình ngàn năm

Chương 65: Vẫn Cứ Thích Em

Chương 66: Đi tới tháp nước

Chương 67: Nuôi dưỡng nhân huyết

Chương 68: GẶP NẠN TRONG ỐNG BƠM

Chương 69: QUÁI LÔNG VÀNG

Chương 70: Kappa

Chương 71: Mật đạo

Chương 72: Đạt Ma Thiền Trượng

Chương 73: Cừu nhân gặp mặt

Chương 74: Phụng Nhãn Quyền

Chương 75: Mỹ Nữ Kungfu

Chương 76: Quỷ Mua Mệnh

Chương 77: Quỷ mua mệnh 2

Chương 78: Quỷ mua mệnh 3

Chương 79: Tróc quỷ thế gia

Chương 80: Tam Tiền Định Mệnh

Chương 81: Bát Môn Sinh Tử Trận.

Chương 82: Thi Vương Xuất Hiện

Chương 83: Huyết Thi

Chương 84: Kế Hoạnh Tróc Quỷ B

Chương 85: Bất ngờ nhập hồn

Chương 86: Tôi phải cứu cô

Chương 87: Thập phương câu diệt

Chương 88: Giấc mộng sau cùng

Chương 89: Chỉ Ước Làm Uyên Ương, Không Ước Làm Tiên

Chương 90: Âm Đức Và Bài Vị

Chương 91: Người giấy

Chương 92: Bạn bè bình thường

Chương 93: Lần đầu tỏ tình

Chương 94: Ban đêm xông vào phòng chứa xác

Chương 95: Say rượu đấu nữ quỷ

Chương 96: Lục Nhãn Quỷ Đồng

Chương 97: Cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo

Chương 98: Điều tra khu biệt thự

Chương 99: Ngũ Hành Tiệt Âm Trận

Chương 100: Thất Bà Bà Bị Vỡ

Chương 101: Ai Mặc Áo Liệm, Ai Muốn Lột Da

Chương 102: Sát Khí Nhà Trưởng Thôn.

Chương 103: Song thai quỷ anh

Chương 104: Lục Phủ Ngũ Tạng Đều Chảy Mủ (1)

Chương 105: Lục Phủ Ngũ Tạng Đều Chảy Mủ (2)

Chương 106: Ban đêm xông vào nghĩa trang

Chương 107: Kể cho quỷ nghe cố sự của quỷ

Chương 108: Đầu lưỡi quỷ

Chương 109: Nữ quỷ bên dưới thụ yêu

Chương 110: Địa thi

Chương 111: Trong cây có người

Chương 112: Uống Máu Quỷ

Chương 113: Băng Tằm Cực Bắc

Chương 114: Thiếu Dương ca cũng trúng kế

Chương 115: Nhân Huyết Cổ (1)

Chương 116: Nhân Huyết Cổ (2)

Chương 117: Đánh cho bốc khói (1)

Chương 118: Đánh cho bốc khói (2)

Chương 119: Quỷ thổi khí

Chương 120: Khai quan nghiệm yêu

Chương 121: Yêu Linh Chiếm Thân

Chương 122: Bím tóc đuôi sam

Chương 123: Ảo giác tường quỷ

Chương 124: Thiên Địa Sinh Tử Khấu

Chương 125: Tính Nhầm Quỷ Phó

Chương 126: Thi thể trong chum

Chương 127: Một màn kinh hồn

Chương 128: Vân Cấp Thiên Thư

Chương 129: Quỷ đồng tái hiện

Chương 130: Ma quỷ ghê tởm

Chương 131: Rết ba đuôi hy sinh thân mình

Chương 132: Ngũ Quỷ Địa Đồ

Chương 133: Thi thể bị ăn mất

Chương 134: Quỷ ăn thi

Chương 135: Đèn dẫn hồn trên người

Chương 136: Quỷ kinh khủng

Chương 137: Dẫn quỷ xuất động

Chương 138: Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận

Chương 139: Tiếng khóc trong WC

Chương 140: Một mực chờ người (1)

Chương 141: Một mực chờ người (2)

Chương 142: Một mực chờ người (3)

Chương 143: Quỷ khí bao trùm bệnh viện

Chương 144: Đồ tôn

Chương 145: Tiếp Âm Sanh Bà

Chương 146: Quái nhân phòng chứa xác

Chương 147: Quỷ hóa trang

Chương 148: Ai đưa tôi giấy (1)

Chương 149: Ai đưa tôi giấy (2)

Chương 150: Hóa trang cho nữ thi

Chương 151: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (1)

Chương 152: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (2)

Chương 153: Tìm người bị nhập thân

Chương 154: Tìm người bị nhập thân (2)

Chương 155: Bày binh bố trận

Chương 156: Bắt Giữ Quỷ Bà (1)

Chương 157: Bắt Giữ Quỷ Bà (2)

Chương 158: Chém

Chương 159: Tặng em bùa hộ mệnh

Chương 160: Chiến đấu mới

Chương 161: Nam nhân trúng tà

Chương 162: Tươi đẹp

Chương 163: Cho cô một cơ hội

Chương 164: Quỷ cô nương

Chương 165: Thảo Khẩu Thái

Chương 166: Cá cương thi

Chương 167: Trận chiến mở màn với Hà Cơ

Chương 168: Quỷ lên thuyền

Chương 169: Một mình xông vào động phủ

Chương 170: Thiên Sư bài

Chương 171: Nuôi thi (1)

Chương 172: Nuôi thi (2)

Chương 173: Nuôi thi (3)

Chương 174: Nuôi thi (4)

Chương 175: Lấy máu

Chương 176: Giết Chết Mao Nhân Cổ (1)

Chương 177: Giết Chết Mao Nhân Cổ (2)

Chương 178: Thái tuế

Chương 179: Dây câu hồn

Chương 180: Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện

Chương 181: Tuyệt đối không cho cô chết (1)

Chương 182: Tuyệt đối không cho cô chết (2)

Chương 183: Tuyệt đối không cho cô chết (3)

Chương 184: Tuyệt đối không cho cô chết (4)

Chương 185: Thất Bà Bà Hiện Thân

Chương 186: Cải tử hoàn sinh

Chương 187: Băng Tằm Cứu Chủ

Chương 188: Chân tướng của Quỷ Sai

Chương 189: Huyết cổ thi vương

Chương 190: Thiệt Tâm Cổ

Chương 191: Chuẩn bị xuất phát

Chương 192: Tiểu Thử Ngưu Đao*

Chương 193: Quỷ trong hố phân

Chương 194: Trúng kế

Chương 195: So Tài

Chương 196: Thu đồ đệ

Chương 197: Quách đại tẩu

Chương 198: Cố sự của Thất cô (1)

Chương 199: Cố sự của Thất cô (2)

Chương 200: Tái đấu Hà cơ (1)

Chương 201: Tái đấu Hà cơ (2)

Chương 202: Kim tiễn khóa lệ quỷ

Chương 203: Vô Tướng Pháp Ấn, phá!

Chương 204: Thu Quỷ Phó

Chương 205: Người đáng ghét

Chương 206: Thế giới trong Thiên Sư Bài

Chương 207: Thành Thần Rồi???

Chương 208: Thiên thư

Chương 209: Mặt Quỷ Trên Vai

Chương 210: Thực Mộng Quỷ

Chương 211: Đừng Khinh Qủy Thần

Chương 212: Hướng Đến Tử Nhân Câu

Chương 213: Xe tang

Chương 214: Cương Thi Trở Về (1)

Chương 215: Cương thi trở về (2)

Chương 216: Thi thần

Chương 217: Phong Yêu

Chương 218: Phong yêu (2)

Chương 219: Rắn mào gà*

Chương 220: Tiến vào Tử Nhân Câu

Chương 221: Tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm

Chương 222: Quan tài lớn

Chương 223: Máu chó đen

Chương 224: Ong Lột Da

Chương 225: Tam Đầu Xà Hạ

Chương 226: Tim của kẻ thù

Chương 227: Tát đậu thành binh

Chương 228: Huyết Tỳ Hưu

Chương 229: Thi vương xuất quan

Chương 230: Thi vương bị thông ass rồi

Chương 231: Giết địch trong ảo cảnh

Chương 232: Thần lực chu tước.

Chương 233: Phần thiên diệt địa.

Chương 234: Tứ Đại Linh Thú

Chương 235: Ngưu Đầu Tướng Quân

Chương 236: Thông Qua Khảo Nghiệm

Chương 237: Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn

Chương 238: Giải Trừ Cổ Linh

Chương 239: Nghĩa Trang Anh Đào (1)

Chương 240: Nghĩa Trang Anh Đào (2)

Chương 241: Nghĩa Trang Anh Đào (3)

Chương 242: Nghĩa Trang Anh Đào (4)

Chương 243: Xương Người Dưới Gốc Cây

Chương 244: Mai Hoa Điểm Đăng Thuật

Chương 245: Nhục Thi

Chương 246: Mã Thiếu Gia

Chương 247: Mao Sơn Câu Hồn Thuật

Chương 248: Đâm Chết Nhục Thi

Chương 249: Âm Mưu Của Kim Soái

Chương 250: Huyết Hòe Treo Đầu

Chương 251: Thêm Một Người

Chương 252: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1)

Chương 253: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (2)

Chương 254: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (3)

Chương 255: Chân Thân Kim Thiền

Chương 256: Gặp Nạn Ở Âm Giới

Chương 257: Hung Tâm Quỷ

Chương 258: Quỷ Hài Mất Tích

Chương 259: Huyết Tứ Hắc Thú

Chương 260: Huyền Không Quan

Chương 261: Nhân Gian Thật Đẹp

Chương 262: Quyết Chiến Thất Bà Bà (1)

Chương 263: Quyết Chiến Thất Bà Bà (2)

Chương 264: Quyết Chiến Thất Bà Bà (3)

Chương 265: Mãn Thiên Hoa Vũ

Chương 266: Anh Đào Tịch Mịch

Chương 267: Thi Thể Không Chân

Chương 268: Lão Bà Mặt Quỷ (1)

Chương 269: Lão Bà Mặt Quỷ (2)

Chương 270: Lão Bà Mặt Quỷ (3)

Chương 271: Chuột Tinh (1)

Chương 272: Chuột Tinh (2)

Chương 273: Bầy Chuột Đấu Cương Thi (1)

Chương 274: Bầy Chuột Đấu Cương Thi (2)

Chương 275: Tiếng Cười Dưới Cổ Mộ

Chương 276: Tứ Bảo Pháp Sư

Chương 277: Âm Huyết Linh Chi

Chương 278: Lệ Quỷ Quấn Thân (1)

Chương 279: Lệ Quỷ Quấn Thân (2)

Chương 280: Quỷ Ký Tới Chơi

Chương 281: Sắc Phong Thiên Sư

Chương 282: Đạo Tâm

Chương 283: Căn Biệt Thự Bí Ẩn

Chương 284: Quỷ Tới Đêm Mưa (1)

Chương 285: Quỷ Tới Đêm Mưa (2)

Chương 286: Quỷ Tới Đêm Mưa (3)

Chương 287: Quỷ Tới Đêm Mưa (4)

Chương 288: Cửa Xoay Đoạt Mệnh (1)

Chương 289: Cửa Xoay Đoạt Mệnh (2)

Chương 290: Lai Lịch Quỷ Đồng

Chương 291: Nuôi Tiểu Quỷ (1)

Chương 292: Nuôi Tiểu Quỷ (2)

Chương 293: Huyết Dưỡng

Chương 294: Quỷ Khí Hóa Điệp

Chương 295: Tiểu Quỷ Làm Phiền

Chương 296: Quỷ Trên Cổ

Chương 297: Hầm Xương Quỷ

Chương 298: Sau Khi Tỉnh Lại

Chương 299: Quỷ Cá (1)

Chương 300: Quỷ Cá (2)

Chương 301: Quái tai trong truyền thuyết

Chương 302: Khu vui chơi của tiểu quỷ (1)

Chương 303: Khu vui chơi của tiểu quỷ (2)

Chương 304: Tiểu quỷ đánh nhau

Chương 305: Tiểu quỷ về nhà (1)

Chương 306: Tiểu quỷ về nhà (2)

Chương 307: Tiểu quỷ về nhà (3)

Chương 308: Huyết ô và Đại nhãn quỷ* (1)

Chương 309: Huyết ô và Đại nhãn quỷ (2)

Chương 310: Huyết Ô và Đại nhãn quỷ (3)

Chương 311: Tiệm thuốc Đông y quỷ dị (1)

Chương 312: Tiệm thuốc Đông y quỷ dị (2)

Chương 313: Tiệm thuốc Đông y quỷ dị (3)

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Chương 316: Cái bọc da người

Chương 317: Búp bê tà linh

Chương 318: Thi thể sống lại

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Chương 321: Bạch Tà Linh

MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN Chương 322 : Quỷ thi phản chiến (1)

Chương 323 : Quỷ thi phản chiến (2) 

Chương 324 : Thiên địa tam tài trận 

Chương 325 : Ý nghĩ xấu 

Chương 326 :Thi sát xuất hiện 

Chương 327 : Thi sát xuất hiện (2) 

Chương 328 : Thi du cao 

Chương 329 : Tứ quý bách hoa tương vọng cục  

Chương 330 : Thuật dịch dung 

Chương 331 : Quỷ sinh tiền 

Chương 332 : Lại là đồng môn? 

Chương 333 : Bát quái sinh nhị tượng 

Chương 334 : Một chọi bốn 

Chương 335 : Mộc phù tiểu nhân 

Chương 336 : Vô nguyệt đạo trưởng 

Chương 337 : Ngôi nhà cũ thần bí 

Chương 338 : Cương thi trong phòng 

Chương 339 : Kho hàng Cổ Mạn Đồng 

Chương 340 : Ánh sáng đom đóm tìm âm thuật 

Chương 341 : Đại chùy đập cương thi 

Chương 342 : Mao sơn khốn thi thuật 

Chương 343 : Dầu nóng tưới thủy thi 

Chương 344 : Con đường Âm Dương. 

Chương 345 : Tiểu quỷ khủng bố 

Chương 346 : Trận chiến kinh hồn 

Chương 347 : Bách biến chi linh 

Chương 348 : Thì ra là kẻ thù truyền kiếp. 

Chương 349 : Bạch y nhân là ai? 

Chương 350 : Hồ Uy là kẻ thù truyền kiếp. 

Chương 351 : Tiểu quỷ nứt đầu (1) 

Chương 352 : Tiểu quỷ nứt đầu (2) 

Chương 353 : Nhi tử tương lai. 

Chương 354 : Ấn ký của Diệp Thiếu Dương  

Chương 355 : Thu quỷ phó (1) 

Chương 356 : Thu quỷ phó (2) 

Chương 357 : Thiên sư quy vị 

Chương 358 : Tẩy linh tiểu quỷ 

Chương 359 : Khai nhãn tiểu quỷ 

Chương 360 : Biệt thự kinh hồn  

Chương 361 : Thế giới của tiểu quỷ. 

Chương 362 : Trốn khỏi biệt thự (1) 

Chương 363 : Trốn khỏi biệt thự (2) 

Chương 364 : Sự hy sinh cuối cùng. 

Chương 365 : Nứt đầu quỷ tử 

Chương 366 : Sự hiểu lầm của Tạ Vũ Tình 

Chương 367 : Kỹ năng đặc biệt của Qua qua  

Chương 368 : Người thần bí đến thăm 

Chương 369 : Lực lượng khế ước 

Chương 370 : Cường giả Thái Âm Sơn 

Chương 371 : Lão Quách hy sinh 

Chương 372 : Đại chiến đối thủ thần bí 

Chương 373 : Chém nát nguyên hồn 

Chương 374 : Thực lực của Tứ bảo 

Chương 375 : Ai tới ta cũng chém 

Chương 376 : Cô gái trong bệnh viện tâm thần 

Chương 377 : Không phá được trận pháp 

Chương 378 : Tìm kiếm quỷ mẫu (1) 

Chương 379 : Tìm kiếm quỷ mẫu (2) 

Chương 380 : Tìm kiếm quỷ mẫu (3) 

Chương 381 : Quỷ hút trùng 

Chương 382 : Bạch cốt sinh huyết nhục 

Chương 383 : Quỷ ước 

Chương 384 : Tìm được Quỷ mẫu 

Chương 385 : Quỷ mẫu có sữa 

Chương 386 : Sự trả giá của Quỷ mẫu 

Chương 387 : Chu tước phá dơi quỷ 

Chương 388 : Thiên sư đấu thiên sư (1) 

Chương 389 : Thiên sư đấu thiên sư (2) 

Chương 390 : Nụ hôn đầu tiên của Diệp thiên sư 

Chương 391 : Xét nhà , giết quỷ 

Chương 392 : Thiên phong lôi hỏa kỳ 

Chương 393 : Thiên địa hỗn độn 

Chương 394 : Nguyên thần xuất khiếu 

Chương 395 : Huyết hồn tường 

Chương 396 : Thi thủy hà 

Chương 397 : Địa ngục dung quỷ trụ 

Chương 398 : Thái ất phất trần 

Chương 399 : Thiên địa làm phù 

Chương 400 : Hỗn độn đại đế  

Chương 401 : Lời phán của Diệp Thiếu Dương  

Chương 402 : Thầy trò gặp mặt 

Chương 403 : Trước khi quyết chiến (1) 

Chương 404 : Trước khi quyết chiến (2) 

Chương 405 : Phá trận 

Chương 406 : Đại diện cho pháp sư nhân gian 

Chương 407 : Tà thần chiến Quỷ quân sư 

Chương 408 : Diệt ác linh 

Chương 409 : Hỗn độn buông xuống 

Chương 410 : Báo ứng  

Chương 411 : Giá y thần thuật 

Chương 412 : Hỗn độn chi tử 

Chương 413 : Thiên địa quy nguyên 

Chương 414 : Cuối cùng đã kết thúc 

Chương 415 : Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn  

Chương 416 : Mỹ nhân ngư (1) 

Chương 417 : Mỹ nhân ngư (2) 

Chương 418 : Mỹ nữ yêu phó 

Chương 419 : Công chúa Mỹ Nhân Ngư 

Chương 420 : Thế giới trong gương. 

Chương 421 : Gia thế của Diệp Thiếu Dương (1) 

Chương 422 : Gia thế của Diệp Thiếu Dương (2) 

Chương 423 : Lần đầu tiên chia ly 

Chương 424 : Làm một mảnh lá của anh (1). 

Chương 425 : Làm một mảnh lá của anh (2). 

Chương 426 : Quê nhà gặp nạn hạn hán. 

Chương 427 : Ra Na 

Chương 428 : Địa Thủy Bà mượn nước. 

Chương 429 : Ngưu đầu sơn 

Chương 430 : Lão Lưu chết thảm 

Chương 431 : Chân tướng của hồng thủy 

Chương 432 : Lão quỷ đánh lén 

Chương 433 : Giun mắt người 

Chương 434 : Quái miêu 

Chương 435 : Cương thi trong hầm (1) 

Chương 436 : Cương thi trong hầm (2) 

Chương 437 : Nước sôi tưới hạn thi 

Chương 438 : Kế hoạch diệt thi 

Chương 439 : Phân loại cương thi 

Chương 440 : Đào mồ quật mả 

Chương 441 : Sát khí kinh quỷ thần 

Chương 442 : Lạc thất tử 

Chương 443 : Lại ra thêm một đệ tử Mao Sơn 

Chương 444 : Thành lập đồng minh. 

Chương 445 : Đệ tử Mao Sơn 

Chương 446 : Người chết vẫn sống 

Chương 447 : Thất tâm nhân 

Chương 448 : Con giun trong bụng 

Chương 449 : Cương thi thích ăn đậu hũ não 

Chương 450 : Diệp Thiếu Dương là ca ca của ngươi. 

Chương 451 : Dụ bắt quái trùng 

Chương 452 : Huyết địa long 

Chương 453 : Huyết ô trì 

Chương 454 : Ban đêm xông vào quỷ trạch 

Chương 455 : Thần tượng trong phòng nhỏ. 

Chương 456 : Huyết chiến đàn thi 

Chương 457: Đuổi giết nữ quỷ 

Chương 458 : Người đốt vàng mã đêm khuya 

Chương 459 : Cái chết thần bí của pháp sư 

Chương 460 : Đồng tử quỷ 

Chương 461 : Người say gặp quỷ 

Chương 462 : Quỷ mười năm trước trở về 

Chương 463 : Diệp Thu Linh đã chết 

Chương 464 : Tấm ảnh chảy máu (1) 

Chương 465 : Tấm ảnh chảy máu (2) 

Chương 466 : Lệ Quỷ hiếm thấy. 

Chương 467 : Lệ quỷ nguyền rủa 

Chương 468 : Quỷ nhân thi sinh 

Chương 469 : Tam nương chờ đợi 

Chương 470 : Thiên tử Đại Minh (1) 

Chương 471 : Thiên tử Đại Minh (2) 

Chương 472 : Chư thần Địa Phủ 

Chương 473 : Câu hồn , soát hồn 

Chương 474 : Đã tìm ra Hạn Bạt 

Chương 475 : Hạn Bạt tam biến 

Chương 476 : Hạn Bạt xuất hiện 

Chương 477 : Lại ra thêm một Hạn Bạt 

Chương 478 : Thiên sư động thủ 

Chương 479 : Ta là Diệp Thiếu Dương 

Chương 480 : Truyền nhân Thiên sư 

Chương 481 : Tổ tiên Diệp gia 

Chương 482 : Ngọc trần chủ 

Chương 483 : Quỷ đèn lồng 

Chương 484 : Cỏ oan hồn 

Chương 485 : Thiên la địa võng trận 

Chương 486 : Quỷ thân thích 

Chương 487 : Quỷ Tiên thôn 

Chương 488 : Quỷ sinh con 

Chương 489 : Quỷ nháo hôn 

Chương 490 : Ta là thiên sư của nhân gian (1) 

Chương 491 : Ta là thiên sư của nhân gian (2) 

Chương 492 : Kim đồng ngọc nữ 

Chương 493 : Tiên nương giá lâm 

Chương 494 : Nữ quỷ ma kính 

Chương 495 : Vượt nóc băng tường cứu muội tử 

Chương 496 : Nuốt than mà chết

Chương 497 : Người chết thứ hai 

Chương 498 : Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (1)

Chương 499 : Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (2) 

Chương 500 : Tâm đầu huyết. 

Chương 501 : Quỷ mẫu 

Chương 502 : Nhân tâm quỷ ngẫu (1) 

Chương 503 : Nhân tâm quỷ ngẫu (2) 

Chương 504 : Nước mắt oán quỷ 

Chương 505 : Hành Thi xuất hiện 

Chương 506 : Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (1) 

Chương 507 : Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (2) 

Chương 508 : Vương thánh nhân 

Chương 509 : Ngũ hành trấn hồn trận (1) 

Chương 510 : Ngũ hành trấn hồn trận (2) 

Chương 511 : Lại đến Quỷ Tiên Thôn 

Chương 512 : Tiên thiên bát quái 

Chương 513 : Không mở ra được Thạch thư 

Chương 514 : Tà thần đã đến 

Chương 515 : Đánh lên Long Hổ Sơn 

Chương 516 : Xà yêu đấu thiên sư  

Chương 517 : Địa tiên trấn yêu (1) 

Chương 518 : Địa tiên trấn yêu (2) 

Chương 519 : Mã thiên sư 

Chương 520 : Âm binh mở đường (1) 

Chương 521 : Âm binh mở đường (2) 

Chương 522 : Độc kế của quỷ mẫu. 

Chương 523 : Ngũ canh đoạn hồn khúc (1) 

Chương 524 : Ngũ canh đoạn hồn khúc (2) 

Chương 525 : Đi âm phủ cứu phụ thân 

Chương 526 : Bờ sông âm thủy hà 

Chương 527 : Niềm vui gặp cha (Cha tương lai) 

Chương 528 : Uổng Tử Thành 

Chương 529 : Tự tiện xông vào luân hồi ty 

Chương 530 : Bỉ ngạn hoa khai hoàng tuyền lộ 

Chương 531 : Độc đấu với Diệp Tiểu Thước 

Chương 532 : Trên cầu Nại Hà 

Chương 533 : Đại chiến Pháp Vương (1) 

Chương 534 : Đại chiến Pháp Vương (2) 

Chương 535 : Long Tuyền tru ma lệnh 

Chương 536 : Bị muội muội hôn 

Chương 537 : Tiểu bạch kiểm Tiêu lang quân 

Chương 538 : Đạo khả đạo phi thường đạo 

Chương 539 : Âm ty chư thần phổ 

Chương 540 : Cửu biệt trùng phùng 

Chương 541 : Nhị long hí châu tiễn cơ duyên 

Chương 542 : Lục giáp bí chúc 

Chương 543 : Sư huynh đáng ghét 

Chương 544 : Vẽ bùa tìm tà thần (1) 

Chương 545 : Vẽ bùa tìm tà thần (2) 

Chương 546 : Chân tướng ở trong đó 

Chương 547 : Diệp Tiểu Thước không đơn giản 

Chương 548 : Cánh dơi song hoàn 

Chương 549 : Tà thần là hắn 

Chương 550 : Anh sát xuất hiện 

Chương 551 : Bao vây tiêu diệt Anh sát 

Chương 552 : Huyết ma nhãn 

Chương 553 : Tà thần thì ra là hắn (1) 

Chương 554 : Tà thần thì ra là hắn (2) 

Chương 555 : Tà thần đương lập 

Chương 556 : Chúng pháp đấu tà thần 

Chương 557 : Sức mạnh chu tước 

Chương 558 : Tu la Quỷ Mẫu 

Chương 559 : Tử khí vây thôn (1) 

Chương 560 : Tử khí vây thôn (2) 

Chương 561 : Cái xác không hồn (Hành thi) 

Chương 562 : Quỷ Mẫu giá lâm 

Chương 563 : Quả táo nhỏ phá thiên âm 

Chương 564 : Viện binh 

Chương 565 : Thời đại mạt pháp 

Chương 566 : Chó cương thi 

Chương 567 : Tâm ma Diệp Tiểu Thước 

Chương 568 : Quỷ Mẫu tập kích (1) 

Chương 569 : Quỷ Mẫu tập kích (2) 

Chương 570 : Nữ yêu cứu chủ 

Chương 571 : Xà yêu nhận chủ 

Chương 572 : Hương nang chi tình 

Chương 573 : Cao nhân hay là kẻ ngốc 

Chương 574 : Đập nồi dìm thuyền 

Chương 575 : Sinh tử khó giải thích 

Chương 576 : Siêu độ vong linh 

Chương 577 : Lâm vào nguy cơ 

Chương 578 : Sinh mệnh chi đèn (1) 

Chương 579 : Sinh mệnh chi đèn (2) 

Chương 580 : Mao sơn huyết quy thuật 

Chương 581 : Diệp Tiểu Thước thức tỉnh 

Chương 582 : Hồn bạo chi thuật 

Chương 583 : Quỷ Mẫu vô địch 

Chương 584 : Bắc phong sát quỷ ấn 

Chương 585 : Thất thương độn huyết thuật 

Chương 586 : Bước cuối cùng của sát tinh 

Chương 587 : Nữ quỷ nhập sai thân 

Chương 588 : Đạo của mình là gi? 

Chương 589 : Khánh công 

Chương 590 : Tùng văn cổ định kiếm 

Chương 591 : Ước định Dương công tử 

Chương 592 : Chưa từng gặp qua cương thi (1) 

Chương 593 : Chưa từng gặp qua cương thi (2) 

Chương 594 : Thi quỷ 

Chương 595 : Đồng giáp thi (1) 

Chương 596 : Đồng giáp thi (2) 

Chương 597 : Đồng giáp thi (3) 

Chương 598 : Đồng giáp thi (4) 

Chương 599 : Cầu mưa 

Chương 600 : Bắt đầu mới 

Chương 601 : Ám sát (1) 

Chương 602 : Ám sát (2) 

Chương 603 : Lên núi đấu pháp 

Chương 604 : Âm dương lục hợp trận 

Chương 605 : Đổ mệnh 

Chương 606 : Địa tiên 

Chương 607 : Cờ cửu cung (1) 

Chương 608 : Cờ cửu cung (2) 

Chương 609 : Bước cờ tuyệt lộ 

Chương 610 : Long Hổ Sơn mật sự 

Chương 611 : Lệ quỷ đào tẩu 

Chương 612 : Thu hoạch ngoài ý muốn 

Chương 613 : Yêu phó mới 

Chương 614 : Nỗi sợ ngàn năm chó cắn 

Chương 615 : Khách đến thần bí  

Chương 616 : Địa phủ phong quan 

Chương 617 : Vùng giao tranh 

Chương 618 : Thi thủy hà 

Chương 619 : Hai mươi ba kim liên 

Chương 620 : Người điểm đuốc , quỷ thổi đèn 

Chương 621 : Dấu chân quỷ 

Chương 622 : Âm mưu liên tục 

Chương 623 : Thi thể di động (1) 

Chương 624 : Thi thể di động (2) 

Chương 625 : Thi thể di động (3) 

Chương 626 : Thân phận người chết 

Chương 627 : Thập tự thần bí 

Chương 628 : Đoạn đường cuối cùng 

Chương 629 : Gác đêm 

Chương 630 : Nhiều thêm một người (1) 

Chương 631 : Nhiều thêm một người (2) 

Chương 632 : Dế nhũi 

Chương 633 : Lò đốt thi thể (1) 

Chương 634 : Lò đốt thi thể (2) 

Chương 635 : Triển khai điều tra 

Chương 636 : Cố vấn đặc thù 

Chương 637 : Bố cục phong thủy 

Chương 638 : Dù oan hồn  

Chương 639 : Hủy đi ba hồn bảy phách 

Chương 640 : Bạch mao cương thi (1) 

Chương 641 : Bạch mao cương thi (2) 

Chương 642 : Bạch hổ thất túc trận 

Chương 643 : Gặp nạn ngoài ý muốn 

Chương 644 : Huyết thi lột da 

Chương 645 : Hóa thi hoàn 

Chương 646 : Thi ma đại chiến huyết thi lột da 

Chương 647 : Bát cực môn 

Chương 648 : Đấu súng 

Chương 649 : Mao sơn huyết quy thuật 

Chương 650 : Bị chiếm tiện nghi 

Chương 651 : Lịch sử học viện 

Chương 652 : Qua Qua quỷ sai? 

Chương 653 : Tứ điệp oan hồn thảo 

Chương 654 : Chân tướng thi sào 

Chương 655 : Cứu vớt nữ thi (1) 

Chương 656 : Cứu vớt nữ thi (2) 

Chương 657 : Cứu vớt nữ thi (3) 

Chương 658 : U linh lộ 

Chương 659 : Quỷ cây nhục đậu khấu 

Chương 660 : Thiên sư thì sao? 

Chương 661 : Chảy máu mũi 

Chương 662 : Quỷ ruồi phong mắt (1) 

Chương 663 : Quỷ ruồi phong mắt (2) 

Chương 664 : Quỷ ruồi phong mắt (3) 

Chương 665 : Không dám cưỡi ngựa 

Chương 666 : Lựa chọn của Tử Nguyệt 

Chương 667 : Tập thể hy sinh (1) 

Chương 668 : Tập thể hy sinh (2) 

Chương 669 : Thượng đế phù hộ 

Chương 670 : Fan hâm mộ cuồng nhiệt 

Chương 671 : Tứ cửu sinh cơ biến 

Chương 672 : Ba lô bách bảo 

Chương 673 : Suối nước nóng gặp tiểu yêu (1) 

Chương 674 : Suối nước nóng gặp tiểu yêu (2) 

Chương 675 : Suối nước nóng gặp tiểu yêu (3) 

Chương 676 : Ba Ba tinh ngoan cố 

Chương 677 : Đại yêu xuất thế 

Chương 678 : Thăm dò đáy nước 

Chương 679 : Hà cơ tái hiện (1) 

Chương 680 : Hà cơ tái hiện (2) 

Chương 681 : Hà cơ tái hiện (3) 

Chương 682 : Thảm cảnh năm đó (1) 

Chương 683 : Thảm cảnh năm đó (2) 

Chương 684 : Thảm cảnh năm đó (3) 

Chương 685 : Thu phục nữ quỷ 

Chương 686 : Quỷ hư hóa kính 

Chương 687 : Triển khai kế hoạch 

Chương 688 : Bái phỏng người ở sau màn (1) 

Chương 689 : Bái phỏng người ở sau màn (2) 

Chương 690 : Tử nguyệt tình không 

Chương 691 : Mộc nhân trận 

Chương 692 : Đạt được manh mối 

Chương 693 : Đi vào bẫy rập (1) 

Chương 694 : Đi vào bẫy rập (2) 

Chương 695 : Đi vào bẫy rập (3) 

Chương 696 : Tứ tượng không gian (1) 

Chương 697 : Tứ tượng không gian (2) 

Chương 698 : Tứ tượng không gian (3) 

Chương 699 : Lên kế hoạch thoát khốn (1) 

Chương 700 : Lên kế hoạch thoát khốn (2) 

Chương 701 : Lên kế hoạch thoát khốn (3) 

Chương 702 : Thiên sinh đạo văn 

Chương 703 : Xâm nhập tầng hầm ngầm 

Chương 704 : Gạch đập cương thi (1) 

Chương 705 : Gạch đập cương thi (2) 

Chương 706 : Không thể thả 

Chương 707 : Cửu âm đông nhân 

Chương 708 : Nữ cường của Diệp Thiếu Dương 

Chương 709 : Ta có một viên linh châu (1) 

Chương 710 : Ta có một viên linh châu (2) 

Chương 711 : Song đồng quỷ thi 

Chương 712 : Thiên sư chết? (1) 

Chương 713 : Thiên sư chết? (2) 

Chương 714 : Thiên sư chết? (3) 

Chương 715 : Nhân vật trong truyền thuyết đi ra  

Chương 716 : Nguyên lai ngươi kêu là Dương Cung Tử 

Chương 717 : Lần thứ hai bị cưỡng hôn 

Chương 718 : Chiến đấu bắt đầu 

Chương 719 : Chân tướng của Lâm Du 

Chương 720 : Ly kỳ nữ quỷ 

Chương 721 : Âm dương huyền quan 

Chương 722 : Chân thân của Lâm Du (1) 

Chương 723 : Chân thân của Lâm Du (2) 

Chương 724 : Lựa chọn của huynh đệ (1) 

Chương 725 : Lựa chọn của huynh đệ (2) 

Chương 726 : Kính tượng quỷ ảnh (1) 

Chương 727 : Kính tượng quỷ ảnh (2) 

Chương 728 : Kính tượng quỷ ảnh (3) 

Chương 729 : Quỷ tức nhục 

Chương 730 : Pháp thước gõ hồn 

Chương 731 : Chuyện cũ của Trần Lộ 

Chương 732 : Âm mưu của Lâm Du (1) 

Chương 733 : Âm mưu của Lâm Du (2) 

Chương 734 : Lòng bàn tay 

Chương 735 : Quỷ tình lữ (1) 

Chương 736 : Quỷ tình lữ (2) 

Chương 737 : Chủ ý của đại tẩu (1) 

Chương 738 : Chủ ý của đại tẩu (2) 

Chương 739 : Toái thi 

Chương 740 : Thiên đao vạn quả (​Hình phạt băm thành trăm 

Chương 741 : Rơi vào bẫy rập (1) 

Chương 742 : Rơi vào bẫy rập (2) 

Chương 743 : Tử chiến đàn cổ (1) 

Chương 744 : Tử chiến đàn cổ (2) 

Chương 745 : Âm linh hóa kính 

Chương 746 : Đại diễn chi đạo 

Chương 747 : Vạn quỷ phệ hồn tâm 

Chương 748 : Quỷ trích đầu 

Chương 749 : Sinh bác tam hồn 

Chương 750 : Nguyên thần giết địch 

Chương 751 : Đại thù đến báo (1) 

Chương 752 : Đại thù đến báo (2) 

Chương 753 : Trần thế cũng thành không 

Chương 754 : Ba chữ (1) 

Chương 755 : Ba chữ (2) 

Chương 756 : Ba chữ (3) 

Chương 757 : Quay về Mao Sơn (1) 

Chương 758 : Quay về Mao Sơn (2) 

Chương 759 : Di thiên đại họa 

Chương 760 : Âm chú (1) 

Chương 761 : Âm chú (2) 

Chương 762 : Đâu suất bát quái tiên (1) 

Chương 763 : Đâu suất bát quái tiên (2) 

Chương 764 : Thân thế đại sư huynh (1) 

Chương 765 : Thân thế đại sư huynh (2) 

Chương 766 : Giải mộng (1) 

Chương 767 : Giải mộng (2) 

Chương 768 : Giải mộng (3) 

Chương 769 : Giải mộng (4) 

Chương 770 : Tru sát mộng ma (1) 

Chương 771 : Tru sát mộng ma (2) 

Chương 772 : Duyên định tam sinh (1) 

Chương 773 : Duyên định tam sinh (2) 

Chương 774 : Ngự linh cửu kiếm  

Chương 775 : Bất phụ tam thanh bất phụ khanh 

Chương 776 : Tiên hạc linh đăng 

Chương 777 : Thần công đại thành 

Chương 778 : Liên minh bắt quỷ (1) 

Chương 779 : Liên minh bắt quỷ (2) 

Chương 780 : Liên minh bắt quỷ (3) 

Chương 781 : Tìm kiếm động phủ 

Chương 782 : Nhất ma tứ sinh tương (1) 

Chương 783 : Nhất ma tứ sinh tương (2) 

Chương 784 : Đồng giáp thi ra ngoài 

Chương 785 : Tiểu Mã cưỡi ngựa 

Chương 786 : Siêu độ Tử Nguyệt 

Chương 787 : Muối tinh phá đồng giáp thi  

Chương 788 : Quỷ phó đại tẩu 

Chương 789 : Sư phụ Tứ Bảo 

Chương 790 : Tiến vào cổ mộ 

Chương 791 : Giấm trắng phá kháng thổ  

Chương 792 : Định hồn miêu 

Chương 793 : Con dơi mặt người 

Chương 794 : Lưu sa hải 

Chương 795 : Cương thi bị gặm 

Chương 796 : Quái nhân trong quan tài 

Chương 797 : Thiên la dọa xa (1) 

Chương 798 : Thiên la dọa xa (2) 

Chương 799 : Đoạt xá 

Chương 800 : Dưỡng tiểu loli 

Chương 801 : Tranh nhau thứ tự 

Chương 802 : Lịch sử trùng hợp 

Chương 803 : Hắc mao sát (1) 

Chương 804 : Hắc mao sát (2) 

Chương 805 : Kim quan ngân quách 

Chương 806 : Bị nhốt đấu thi vương 

Chương 807 : Thi vương mạt lộ 

Chương 808 : Tiểu quỷ khủng bố (1) 

Chương 809 : Tiểu quỷ khủng bố (2) 

Chương 810 : Huynh muội người giấy  

Chương 811 : Hoàng hậu nương nương 

Chương 812 : Bí mật của hoàng hậu (1) 

Chương 813 : Bí mật của hoàng hậu (2) 

Chương 814 : Hoàng đế đẹp trai 

Chương 815 : Sơn hà xã tắc đồ 

Chương 816 : Hoàng đế sống lại 

Chương 817 : Lựa chọn của đế vương 

Chương 818 : Đế vương tâm thuật (1) 

Chương 819 : Đế vương tâm thuật (2) 

Chương 820 : Khanh bổn giai nhân (Nàng vốn là người đẹp của 

Chương 821 : Thả nữ nhân của ta ra 

Chương 822 : Ba vị Hoàng đế 

Chương 823 : Ta phải giết ngươi 

Chương 824 : Thân hãm biển lửa (1) 

Chương 825 : Thân hãm biển lửa (2) 

Chương 826 : Thân hãm biển lửa (3) 

Chương 827 : Phân chia bảo vật 

Chương 828 : Thanh mai trúc mã 

Chương 829 : Người yêu kiếp trước (1) 

Chương 830 : Người yêu kiếp trước (2) 

Chương 831 : Người yêu kiếp trước (3) 

Chương 832 : Người yêu kiếp trước (4) 

Chương 833 : Người yêu đã mất (1) 

Chương 834 : Người yêu đã mất (2) 

Chương 835 : Phụ người sáu trăm năm 

Chương 836 : Bộ dáng của hắn thật quái 

Chương 837 : Bé gái cầm búp bê Tây Dương 

Chương 838 : Mặt quỷ trong gương 

Chương 839 : Tiểu quỷ thôi ma (1) 

Chương 840 : Tiểu quỷ thôi ma (2) 

Chương 841 : Tiểu quỷ thôi ma (3) 

Chương 842 : Linh hồ hai đuôi (1) 

Chương 843 : Linh hồ hai đuôi (2) 

Chương 844 : Bắt hồ tinh ở cao ốc (1) 

Chương 845 : Bắt hồ tinh ở cao ốc (2) 

Chương 846 : Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến 

Chương 847 : Hầu ca trư đệ 

Chương 848 : Đạo sĩ đáng khinh 

Chương 849 : Vạn kiếm tru tà chú 

Chương 850 : Giang lưu thạch bất chuyển 

Chương 851 : Ít ra thì ngươi cũng đã đợi 

Chương 852 : Đạo sĩ so tài 

Chương 853 : Hút tinh khí hại chết người 

Chương 854 : Lãnh đạo thần bí 

Chương 855 : Tìm kiếm hồ tinh 

Chương 856 : Sờ sờ chân cô 

Chương 857 : Kim đồng ngọc nữ (1) 

Chương 858 : Kim đồng ngọc nữ (2) 

Chương 859 : Thu phục hồ tinh (1) 

Chương 860 : Thu phục hồ tinh (2) 

Chương 861 : Thu phục hồ tinh (3) 

Chương 862 : Cứu nguy Tĩnh Như (1) 

Chương 863 : Cứu nguy Tĩnh Như (2) 

Chương 864 : Cứu nguy Tĩnh Như (3) 

Chương 865 : Tĩnh Như gặp nạn 

Chương 866 : Lục vĩ yêu hồ 

Chương 867 : Đồ ngốc 

Chương 868 : Kế trong kế (1) 

Chương 869 : Kế trong kế (2) 

Chương 870 : Tình địch xung đột (1) 

Chương 871 : Tình địch xung đột (2) 

Chương 872 : Triệu hóa dạ xoa 

Chương 873 : Thiên tài đấu pháp (1) 

Chương 874 : Thiên tài đấu pháp (2) 

Chương 875 : Một côn đập chết ngươi (1) 

Chương 876 : Một côn đập chết ngươi (2) 

Chương 877 : Đả thần tiên 

Chương 878 : Cô nhi viện thần bí 

Chương 879 : Tuyết Kỳ bị thu phục 

Chương 880 : Lẻn vào cô nhi viện (1) 

Chương 881 : Lẻn vào cô nhi viện (2) 

Chương 882 : Bí mật của cô nhi viện (1) 

Chương 883 : Bí mật của cô nhi viện (2) 

Chương 884 : Nữ quỷ tóc dài thần bí (1) 

Chương 885 : Nữ quỷ tóc dài thần bí (2) 

Chương 886 : Thiên hỏa luyện hồn (1) 

Chương 887 : Thiên hỏa luyện hồn (2) 

Chương 888 : Đại chiến sắp tới 

Chương 889 : Hoa mặt quỷ 

Chương 890 : Nửa yêu nửa thi 

Chương 891 : Đồng minh (1) 

Chương 892 : Đồng minh (2) 

Chương 893 : Vô cực thiên sư 

Chương 894 : Mắng ngươi tiểu súc sinh 

Chương 895 : Đánh cuộc (1) 

Chương 896 : Đánh cuộc (2) 

Chương 897 : Lãnh Ngọc sập bẫy (1) 

Chương 898 : Lãnh Ngọc sập bẫy (2) 

Chương 899 : Lãnh Ngọc sập bẫy (3) 

Chương 900 : Lãnh Ngọc sập bẫy (4) 

Chương 901 : Qua Qua kiên cường (1) 

Chương 902 : Qua Qua kiên cường (2) 

Chương 903 : Trận quyết đấu đầu tiên (1) 

Chương 904 : Trận quyết đấu đầu tiên (2) 

Chương 905 : Gặp nguy 

Chương 906 : Vừa mất phu nhân lại thiệt quân (1) 

Chương 907 : Vừa mất phu nhân lại thiệt quân (2) 

Chương 908 : Bêu danh 

Chương 909 : Không chết không thôi  

Chương 910 : Thân thế của Qua Qua (1) 

Chương 911 : Thân thế của Qua Qua (2) 

Chương 912 : Chủ của Thái Âm Sơn 

Chương 913 : Hồ tinh thần bí (1) 

Chương 914 : Hồ tinh thần bí (2) 

Chương 915 : Tuyết Kỳ gặp nạn (1) 

Chương 916 : Tuyết Kỳ gặp nạn (2) 

Chương 917 : Tuyết Kỳ gặp nạn (3) 

Chương 918 : Vào trận (1) 

Chương 919 : Vào trận (2) 

Chương 920 : Nguy cơ (1) 

Chương 921 : Nguy cơ (2) 

Chương 922 : Nhân du khô lâu đăng 

Chương 923 : Nhiều hơn một người (1) 

Chương 924 : Nhiều hơn một người (2) 

Chương 925 : Tử thi  

Chương 926 : Yêu đạo thần kỳ (1) 

Chương 927 : Yêu đạo thần kỳ (2) 

Chương 928 : Cuộc chiến tối cường (1) 

Chương 929 : Cuộc chiến tối cường (2) 

Chương 930 : Nhân gian đạo thần 

Chương 931 : Trao đổi con tin  

Chương 932 : Cuộc chiến thiên sư (1) 

Chương 933 : Cuộc chiến thiên sư (2) 

Chương 934 : Trảm tam thi 

Chương 935 : Dẫm ngươi ở dưới chân 

Chương 936: THIÊN SƯ ĐÍCH MẠT NHẬT

Chương 937 : Không cùng đường 

Chương 938 : Vào trận 

Chương 939 : Thiên chi đạo (1) 

Chương 940 : Thiên chi đạo (2) 

Chương 941: Yêu Vương xuất thế

Chương 942 : Yêu Vương xuất thể (2) 

Chương 943 : Đánh hội đồng Yêu Vương 

Chương 944 : Tốt nghiệp ở Lam Trường 

Chương 945 : Phiên thiên thần ấn 

Chương 946 : Yêu Vương khủng bố 

Chương 947 : La Hán kim thân 

Chương 948 : Thu yêu 

Chương 949 : Tru tiên trận (1) 

Chương 950 : Tru tiên trận (2) 

Chương 951: Tru Tiên trận(3)

Chương 952 : Tuyệt thế dung nhan 

Chương 953 : Vậy thì chiến! 

Chương 954 : Huynh đệ đồng lòng 

Chương 955 : Tru tiên tứ kiếm 

Chương 956 : Tai bay vạ gió 

Chương 957 : Người cô độc 

Chương 958 : Mừng công  

Chương 959 : Khuynh quốc khuynh thành 

Chương 960 : Tình duyên chém không đứt 

Chương 961 : Phi đầu man (1) 

Chương 962 : Phi đầu man (2) 

Chương 963 : Phi đầu man (3) 

Chương 964 : Cái chết của người yêu (1) 

Chương 965 : Cái chết của người yêu (2) 

Chương 966: Tà Linh tóc dài

Chương 967:HOÀNG TUYỀN LỘ THƯỢNG VÔ KHÁCH ĐIẾM

Chương 968:NHÂN QUẢ TỚI

Chương 969: TÍN VẬT

Chương 970: ẤM THUỶ HÀ NGỘ HIỂM

Chương 971: KIM PHONG NGỌC LỘ NHẤT TƯƠNG PHÙNG *

Chương 972: THIÊN CỔ CHIẾN THẦN NHẠC GIA QUÂN

Chương 973:ĐẠI CHIẾN QUỶ TỬ

Chương 974:GẶP LẠI CỐ NHÂN NƠI QUỶ VỰC

Chương 975: NHÂN QUỶ UYÊN ƯƠNG

Chương 976:THIÊN SƯ GẢ CON GÁI

Chương 977:THIÊN SƯ THỤ PHẠT

Chương 978:NHẬN GIẶC LÀM CHA

Chương 979:PHÁP THIẾP

Chương 980:HỐI CŨNG KHÔNG KỊP

Chương 981:XUNG QUAN NHẤT NỘ VI HUYNH ĐỆ*

Chương 982:THIÊN LONG MA TƯƠNG

Chương 983: PHÙ QUỶ KHỐN THIÊN SƯ

CHương 984:THIÊN SƯ CHI THƯƠNG

Chương 985:THIÊN SƯ QUI VỊ

Chương 986: Mãi là huynh đệ tốt

Chương 987: Nhập Ma

Chương 988: Tâm của Đạo Phong

Chương 989: Cô Có Hối Hận Không?

Chương 990: Lời Nguyền Của Thiên Sư

Chương 991: Phong Quan

Chương 992: Tâm Sự Của Đạo Thần

Chương 993: Chinh Chiến Quỷ Vực Tác phẩm.

61 thoughts on “Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

 1. Ngày nào mà AD rảnh nhiều time thì dịch nhiều chap 1 chút đc hemmmmm, nhất là cuối tuần á ^^. Cuối tuần nằm đọc truyện của AD thì còn gì bằng <3

  1. Mấy nay mình bận update thêm truyện với phim cho website nên chưa có time dịch bạn 🙂 chắc vài bữa nữa sẽ ra chap nha. Trong lúc chờ ra chương bạn đoc thử mấy bộ khác hay xem phim ở góc phim mình mới up nha. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới trang mình <3

 2. cảm ơn vì phần dịch của bạn, bạn dịch rất hay, có 1 số bản mình được qua thì chỉ có vài chương dịch, còn lại đều là convert rồi sửa lại, cuối cùng cũng tìm được web của bạn,
  tuy nhiên mình muốn góp ý chút về giao diện web, phần đọc chuyện giao diện dễ sợ quá, bạn nên giảm màu chữ xuống, tăng thêm line-height. với cả nếu bạn có thể xuống dòng, cách đoạn thì hay quá, chứ như giờ font chữ to, dính sát hết vào nhau, không có dãn dòng, màu chữ lại đen nữa, rất khó đọc.
  với cả phần danh sách chương không có phân trang nên dài quá, mình không biết theme này do bạn tự thiết kế hay tải trên mạng, mong bạn có thể sửa để cho việc đọc dễ dàng hơn, cảm ơn.

  1. Ad cảm ơn sự góp ý của bạn! Theme này mình sử dụng theme free của wordpress, mình k rành về code lắm nên không edit nó được nhiều mong bạn thông cảm vì các khó khăn khi đọc nha. Về phần font và kích cỡ chữ mình sẽ edit lại. Cảm ơn bạn lần nữa.

    1. Thanks bạn 🙂 tại hiện nay ad khá bận không có time để dịch kịp cho mn, 1 chương ad mất 1h mới dịch xong :(( dạo này toàn đi làm tới khuya mới về nên không có time dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *