Yêu Thần Ký

 

Yêu Thần Ký

Chương 1: Trùng Sinh

Chương 2: Ếch Ngồi Đáy Giếng

Chương 3: Phạt Đứng

Chương 4: Trăm Vạn Yêu Linh Tệ?

Chương 5: Ma Dược Sư?

Chương 6: Tiếu Ngưng Nhi

Chương 7: Đạo Dẫn Chi Thuật

Chương 8: Lòng của thiếu nữ

Chương 9: Bữa sáng của Nữ thần

Chương 10: Lôi Hỏa Thánh Điển

Chương 11: Uy hiếp

Chương 12: Linh hồn hải

Chương 13: Kiểm tra thiên phú

Chương 14: Thiên đạo thần quyết

Chương 15: Thỉnh giáo

Chương 16: Yêu thuật

Chương 17: Văng ra rồi

Chương 18: Minh văn đại sư?

Chương 19: Đệ tử Thế gia

Chương 20: Tử Lam Thảo

Chương 21: Tác dụng của Tử Lam Thảo

Chương 22: Băng Hoàng

Chương 23: Giết người rồi!

Chương 24: Xuất phát

Chương 25: Dực Long Thế Gia

Chương 26: Linh hồn hóa hình

Chương 27: Giao cho ta a!

Chương 28: Hô Duyên Lan Nhược

Chương 29: Một Quyền

Chương 30: Linh hồn lực đọ sức

Chương 31: Tuyết Anh Yêu Linh

Chương 32: Di tích

Chương 33: Tiễn thuật

Chương 34: Linh cấp Yêu thú

Chương 35: Hoạ Thuỷ Đông Dẫn

Chương 36: Mệnh Lý

Chương 37: Không minh đại đế

Chương 38: Tàn trang

Chương 39: Thâm Thúy Bảo Thạch

Chương 40: Ảnh yêu linh đăng

Chương 41: Thẩm Phi

Chương 42: Hữu chí bất tại niên cao

Chương 43: Luyện Đan Đại Sư?

Chương 44: Thông qua được

Chương 45: Đan Dược Phối Phương

Chương 46: Sư Phụ Của Nhiếp Ly

Chương 47: Khảo thí cuối năm

Chương 48: Thiên Huyễn Thánh Cảnh

Chương 49: Lực lượng khảo thí

Chương 50: Quyền Kình

Chương 51: Nổ

Chương 52: Sỉ Nhục

Chương 53: Về Nhà

Chương 54: Kỳ Kinh Đoạn Thủ

Chương 55: Thiên ngân chi thể

Chương 56: Ám Sát

Chương 57: Ai giết

Chương 58: Đệ tử lớp thiên tài

Chương 59: Dương Lý Sự Ghé Thăm

Chương 60: Nghịch chuyển

Chương 61: Đùa giỡn

Chương 62: Ta có tiền

Chương 63: Đấu giá hội

Chương 64: Chính mình dùng

Chương 65: Đan dược

Chương 66: Dọa ngốc

Chương 67: Giành giật đấu giá

Chương 68: Khoáng Thế Kỳ Trân

Chương 69: Giá Trên Trời

Chương 70: Tranh đoạt

Chương 71: Tự có cân nhắc

Chương 72: Luyện chế yêu linh

Chương 73: Thần cấp trưởng thành

Chương 74: Hổ Nha gấu trúc

Chương 75: Chiến Kỹ

Chương 76: Lượng giải

Chương 77: Thiên tài chiến

Chương 78: Bảo vật

Chương 79: Hồn binh quyền thứ

Chương 80: Đã lâu không gặp

Chương 81: Đặt cược

Chương 82: Trận chiến đầu tiên của Hổ Nha Gấu Trúc

Chương 83: Đa tạ

Chương 84: Chơi nhỏ

Chương 85: Giả bộ

Chương 86: Ngã ngất

Chương 87: Yêu Linh Cường Hóa đan

Chương 88: Truyền kỳ

Chương 89: Phong tuyết hoàng hậu

Chương 90: Vào phủ thành chủ

Chương 91: Ở chung

Chương 92: Thành chủ đến

Chương 93: Giằng co

Chương 94: Một năm chi ước (Giao kèo 1 năm)

Chương 95: Thành chủ rất bất đắc dĩ

Chương 96: Thật phải diệt Thần Thánh thế gia ?

Chương 97: Tiến vào Thiên huyễn thắng cảnh

Chương 98: Bái ta làm sư phụ !!!

Chương 99: Bất tài đệ tử

Chương 100: Thiên vẫn thần lôi kiếm

Chương 101: Thôn phệ yêu linh

Chương 102: Linh khôi

Chương 103: Chặn đường

Chương 104: Bắt đi thẩm vấn

Chương 105: Diệp Tu

Chương 106: Diệp Tu

Chương 107: Không rảnh

Chương 108: Đem nữ nhi mà đổi!!

Chương 109: Không có cửa đâu

Chương 110: Bố trí Vạn Ma Yêu Linh Trận

Chương 111: Đây chính là ngươi nói

Chương 112: Theo giúp ta trò chuyện.

Chương 113: Đương nhiên là cố ý

Chương 114: Uy lực của Thái Ất sát trận

Chương 115: Lão mất nết

Chương 116: Bôi thuốc

Chương 117: Thâm Uyên Cự Ma

Chương 118: Đánh lừa địch

Chương 119: Sát trận

Chương 120: Người trẻ tuổi

Chương 121: Trảm sát

Chương 122: Vụ Diệp Thảo

Chương 123: Con nuôi của Thành Chủ

Chương 124: Yến hội

Chương 125: Lễ vật

Chương 126: Đùa giỡn?

Chương 127: Giao phong

Chương 128: Thân sinh hay sao?

Chương 129: Chèn ép

Chương 130: Di tích

Chương 131: KimGiáp Địa Long

Chương 132: Quyền thứ

Chương 133: Dụ dỗ

Chương 134: Tiêu Tuyết

Chương 135: Vạn Tượng Không Gian pháp trận

Chương 136: Minh Đăng cự thú

Chương 137: Gấp hai Quang Ám Nguyên Khí Bạo

Chương 138: Thôn xóm

Chương 139: Xích huyết chi tinh

Chương 140: Yêu chủ?

Chương 141: Ngân Dực thế gia

Chương 142: Tư Không Dịch*

Chương 143: Thế giới bên ngoài

Chương 144: Thí nghiệm thuốc

Chương 145: Hoàng Kim cấp

Chương 146: Lôi Trác

Chương 147: Hắc long nộ diễm (1)

Chương 148: Hắc long nộ diễm (2)

Chương 149: Phong Tuyết Linh Châu

Chương 150: Minh văn quyển trục

Chương 151: “Trao đổi”

Chương 152: Lão đầu

Chương 153: Bạo Liệt Thần Phù ?

Chương 154: Đánh lén

Chương 155: Đối thủ của ngươi

Chương 156: Nơi nào là cố hương

Chương 157: Trở về

Chương 158: Yêu chủ?

Chương 159: Thú triều?

Chương 160: Thú triều đột kích

Chương 161: Ý đồ xấu

Chương 162: Kịch chiến

Chương 163: Hoàng kim nhị tinh

Chương 164: Viêm bạo liệt diễm

Chương 165: Thói quen

Chương 166: Ngoài ý muốn

Chương 167: Thấy hết

Chương 168: Không biết đặt tên

Chương 169: Long Thiệt Thảo

Chương 170: Bảo khố trong phủ Thành chủ

Chương 171: Thời Không yêu thú

Chương 172: Không có gì báo đáp

Chương 173: Nộ đánh

Chương 174: Tránh không kịp

Chương 175: Chút lễ mọn

Chương 176: Quái vật

Chương 177: Giải vây

Chương 178: Tạo phản?

Chương 179: Uy vọng

Chương 180: Đổi trắng thay đen

Chương 181: Đồ cùng chủy kiến

Chương 182: Đại Chiến

Chương 183: Phong Tuyết Linh Thần

Chương 184: Mặc dù chết không uổng

Chương 185: Quỷ Sát

Chương 186: Linh Túc chi pháp

Chương 187: Quyết đấu

Chương 188: Đi xa

Chương 189: Thiên Vận Cao Nguyên

Chương 190: Trao đổi

Chương 191: Không Cần

Chương 192: Hoàng Kim Tam Tinh

Chương 193: Tiến Vào Hắc Tuyền

Chương 194: Thần Bí Minh Văn

Chương 195: Hoả Chi Linh Thần

Chương 196: Thử Một Lần

Chương 197: Thân Thể

Chương 198: Cảm Ứng Pháp Tắc

Chương 199: Từng Tia

Chương 200: Chỗ Dựa

Chương 201: Vân Mộng Thế Giới

Chương 202: Minh Vực Chưởng Khống Giả

Chương 203: Tàn Đồ?

Chương 204: Tốt Rồi?

Chương 205: Cao Cấp Minh Văn Đại Sư?

Chương 206: Thần Bí Yêu Thú

Chương 207: Diệp Mặc

Chương 208: Pháp Tắc Chi Lực Kết Cấu

Chương 209: Phụ Tử

Chương 210: Nữ Thần Tỷ Tỷ

Chương 211: Yêu Linh Thôn Phệ Chi Thuật

Chương 212: Vu Man

Chương 213: Bị Nhốt

Chương 214: Dị Biến

Chương 215: Linh Hồn Pháp Trận

Chương 216: Thần Bí Trứng

Chương 217: Vị Trí Minh Chủ

Chương 218: Báo Thù

Chương 219: Oan Oan Tương Báo

Chương 220: Truyền Kỳ Cường Giả?

Chương 221: Thứ Hai Trương?

Chương 222: Hai Huynh Đệ

Chương 223: Lục Độc Châu

Chương 224: Linh Nguyên Quả?

Chương 225: Thi Giao

Chương 226: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 227: 10 Lần Quang Ám Nguyên Khí Bạo

Chương 228: Thiên Linh

Chương 229: Tiêu Ngữ

Chương 230: Quấy Rầy Nhã Hứng Rồi!!!

Chương 231: Phá Toái Thần Cách

Chương 232: Phương Pháp Tiến Vào

Chương 233: Cổ Mộ

Chương 234: Long Khư Giới Vực

Chương 235: Vũ Thần Tông

Chương 236: Pháp Tắc Vũ Dực

Chương 237: Lăng Sương Kiếm

Chương 238: Cưỡng Đoạt Pháp Tắc

Chương 239: Giáo Huấn Một Chút

Chương 240: Yêu Chủ

Chương 241: Tuyển đồ

Chương 242: Vô ngã tâm tình

Chương 243: Rèn luyện hắc viêm

Chương 244: Thiên Lân Yêu thú

Chương - 245: Linh hồn pháp ấn

Chương - 246: Yêu Tiên hầm cách thủy

Chương - 247: Linh hồn pháp ấn

Chương - 248: Giằng co

Chương - 249: Thăm dò

Chương - 250: Chúc long

Chương - 251: Kim đản

Chương - 252: Linh hồn

Chương - 253: Minh thần

Chương - 254: Bái sư

Chương - 255: Kiếp trước, kiếp này

Chương - 256: Sa mạc Thần Cung

Chương - 257: Địch tập kích

Chương - 258: Con tin

Chương - 259: Nổi giận

Chương - 260: Hi vọng

Chương - 261: Cáo biệt

Chương - 262: Lễ vật của Nhiếp Ly

Chương - 263: Thiên linh viện

Chương - 264: Thiên Linh căn

Chương - 265: Khảo thí

Chương - 266: Kết quả khảo nghiệm

Chương - 267: Linh thạch

Chương - 268: Oanh nhi

Chương - 269: Châm pháp

Chương - 270: Xích Linh tôn giả

Chương - 271: Linh chi hỏa diễm

Chương - 272: Bối gia

Chương - 273: Trúng độc

Chương - 274: Thủ chi hữu đạo

Chương - 275: Linh hồn lạc ấn

Chương - 276: Thánh Linh thiên bảng

Chương - 277: Sư phụ

Chương - 278: Thay đổi xếp hạng

Chương - 279: Long vũ âm

Chương - 280: Ba roi

Chương - 281: Nên đánh vào đâu?

Chương - 282: Ai mới là kẻ rác rưởi?

Chương - 283: Tự tìm

Chương - 284: Bị chặn đường

Chương - 285: Dùng lông gà làm thành mũi tên

Chương - 286: Thiên mệnh

Chương - 287: Sức mạnh thân thể

Chương - 288: Cây kim so với cọng râu

Chương - 289: Quyết đấu

Chương - 290: Càng xa càng tốt

Chương - 291: Sư tỷ muội

Chương - 292: Hồn lân

Chương - 293: Gán tội

Chương - 294: Thoái lui cầu việc khác

Chương - 295: Buôn bán yêu linh

Chương - 296: Lý hành vân

Chương - 297: Sự thật

Chương - 298: Thầy trò

Chương - 299: Trên đường gặp gỡ

Chương - 300: Kính phục

Chương - 301: Ban thưởng

Chương - 302: Dung hợp yêu linh

Chương - 303: Thánh huyết dục giao

Chương - 304: Tuyết Ngưng Nhi đến thăm

Chương - 305: Hỏa Thần Tông Diệp thị

Chương - 306: Long thiên minh

Chương - 307: Thánh tử, Thánh nữ

Chương - 308: Quần áo là lượt

Chương - 309: Bị lừa

Chương - 310: Sắp đặt

Chương - 311: Vạn lý hà sơn

Chương - 312: Cầm kỳ thi họa

Chương - 313: Ý cảnh đạo niệm

Chương - 314: Kiếm

Chương - 315: Vô thượng kiếm ý

Chương - 316: Bán chữ

Chương - 317: Thăm dò

Chương - 318: Hắc dực long ưng

Chương - 319: Thiên vân thần tôn

Chương - 320: Tràn đầy thành ý

Chương - 321: Lấy giả làm thật

Chương - 322: Vạn lý hà sơn

Chương - 323: Tranh chấp

Chương - 324: Trò hay

Chương - 325: Huy muội

Chương - 326: Long cốt dực hổ

Chương - 327: Người thừa kế

Chương - 328: Nhị mệnh hồn

Chương - 329: Toàn diệt

Chương - 330: Yêu Minh khai trương

Chương - 331: Trung đẳng Thần trì

Chương - 332: Bái sư

Chương - 333: Thiên diễn thuật

Chương - 334: Bọ ngựa bắt ve

Chương - 335: Hỗn đản

Chương - 336: Trộm gà không thành

Chương - 337: Huyệt vị khai mở

Chương - 338: Nuốt trôi

Chương - 339: Bị vây

Chương - 340: Kiếm Tổ ý cảnh

Chương - 341: Đối sách

Chương - 342: Thiên Vân thần tôn

Chương - 343: Thu nhận đồ đệ

Chương - 344: Uy hiếp

Chương - 345: Lý ngự phong

Chương - 346: Ép giá

Chương - 347: Mua sắm

Chương - 348: Khiêu chiến

Chương - 349: Thánh huyết long ưng

Chương - 350: Lục phẩm bảo khí sáo trang

Chương - 351: Khảo hạch mới

Chương - 352: Hàn băng long

Chương - 353: Đệ tam Yêu linh

Chương - 354: Muôn người chú ý

Chương - 355: Lấy thế đè người

Chương - 356: Ta không làm nữa

Chương - 357: Ngũ đại cự đầu

Chương - 358: Thăm dò

Chương - 359: Gai lưng

Chương - 360: Ngũ mệnh

Chương - 361: Thích khách

Chương - 362: Chết cho rõ ràng

Chương - 363: Trong hai chọn một

Chương - 364: Năm năm

Chương - 365: Đợi chút

Chương - 366: Tự hại mình lợi người

Chương - 367: Tâm thành chi nhân

Chương - 368: Hắc vân thần trì

Chương - 369: Rút củi đáy nồi

Chương - 370: Viện binh

Chương - 371: Chạy?

Chương - 372: Lai lịch

Chương - 373: Trị liệu

Chương - 374: Hư Linh chi trận

Chương - 375: Tiểu Linh Lung thế giới căn nguyên

Chương - 376: Vô nhai tử

Chương - 377: Thiên Huyễn Mê Hồn trận

Chương - 378: Yêu huyết tế

Chương - 379: Hư ảnh thần cung

Chương - 380: Vô tình gặp được

Chương - 381: Phiền toái trên thân

Chương - 382: Đuổi theo

Chương - 383: Đánh lén

Chương - 384: Ngoại điện

Chương - 385: Hư ảnh

Chương - 386: Thiên tỏa minh văn trận

Chương - 387: Vận khí không tốt

Chương - 388: Sinh môn

Chương - 389: Ly Hỏa Thánh tử

Chương - 390: Ngân sắc mệnh hồn

Chương - 391: Linh không bích

Chương - 392: Gặp lại Yêu Chủ

Chương - 393: Khí tức thần bí

Chương - 394: Đạo Tàng Tổ sư

Chương - 395: Chuyển thế chi nhân

Chương - 396: Hằng hà chi tinh

Chương - 397: Không cho phép lấy

Chương - 398: Nhị vị Thánh tử

Chương - 399: Cân bằng

Chương - 400: Phá trận

Chương - 401: Bí đạo

Chương - 402: Không Linh Thạch Trận

Chương - 403: Bị nhốt

Chương - 404: Thu! thu! thu!

Chương - 405: Huyền minh thần tôn

Chương - 406: Hắc hỏa

Chương - 407: Không thể làm gì

Chương - 408: Vượt qua kiểm tra

Chương - 409: Ẩn núp

Chương - 410: Mệnh tinh

Chương - 411: Gặp gỡ

Chương - 412: Thời không

Chương - 413: Nghe ta một câu

Chương - 414: Lâm trận phản chiến

Chương - 415: Kỳ quặc

Chương - 416: Thiên nguyên thần tộc

Chương - 417: Truy sát

Chương - 418: Tiềm tu

Chương - 419: Xuất phát

Chương - 420: Ác nhân còn cần ác nhân trị

Chương - 421: Thiên nguyên thần tộc

Chương - 422: Chủ tớ khế ước

Chương - 423: Làm ăn

Chương - 424: Trước ngạo mạn sau cung kính

Chương - 425: Chí cao thần quyết

Chương - 426: Biên cảnh đuổi giết

Chương - 427: Trốn chạy để khỏi chết

Chương - 428: Thiên Nguyên Thần Tộc

Chương - 429: Thiên tài địa bảo

Chương - 430: Thiên Nguyên Truyền Thừa

Chương - 431: Ly Khai

Chương - 432: Dược lực kinh khiếp

Chương 433: Quyền vị tông chủ

Chương 434: Thần dược

Chương 435: Vị trí Tông Chủ

Chương 436: Ngoài ý muốn?

Chương 437: Cảnh trong mơ

Chương 438: Tranh đoạt

Chương 439: Quyết chiến

Chương 440: Tham chiến

Chương 441: Long đạo cảnh cường giả

Chương 442: Nhiếp tông chủ

Chương 443: Bế quan hình thức

Chương 444: Bế quan.

Chương 445: Phụ thuộc tông môn.

Chương 446: Hạ vốn gốc.

Chương 447: Động thủ trên đầu thái tuế

Chương 448: Vận mệnh đã như vậy

Chương 449: Yêu Thần Tông

Chương 450: Thí Thần Khí

Chương 451: Thiên Âm Các

Chương 452: Bái phỏng

Chương 453: Có việc muốn nhờ

Chương 454: Trao đổi

Chương 455: Vị hôn thê

Chương 456: Bồi dưỡng

Chương 457: Nữ đệ tử

Chương 458: Mua thuốc

Chương 459: Đoạn Kiếm truyền kỳ

Chương 460: Thánh Tổ Chi Kiếm

Chương 461: Thôn phệ

Chương 462: Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm Pháp

Chương 463: Yêu Liệt

Chương 464: Hộ tông đại trận

Chương 465: Phượng Vũ

Chương 466: Đạo lữ